പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

പൊന്നാനിക്കാരുടെ
ആഗോള കൂട്ടായ്മ

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ

നാടിന്റെ സാമൂഹിക പുരോഗതി ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പൊന്നാനി സിറ്റി വെൽഫെയർ ഫോറം എന്ന പേരിൽ PCWF നിലവിൽവരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചാണാറോഡും പിന്നീട് പൊതുജനാഭിലാഷം മാനിച്ച് പൊന്നാനി താലൂക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാക്കുകയായിരുന്നു.

ദശവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കാര്യപ്രസക്തമായ ചർച്ചകളും പൊതുജനാഭിപ്രായവും അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങളും മുൻനിറുത്തി പൊന്നാനിയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം അടയാളപ്പെടുത്തി PCWFഎന്ന നാലക്ഷരം നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ട് പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന നാമത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലും വിദേശത്തും വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഇരുഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത. പേരിലെ ആഗോളത അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചരടിൽ കോർത്ത മുത്തുമണികളെപ്പോലെ പൊന്നാനിക്കാരെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചേർത്തുനിർത്തുന്നു.

ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി

പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തും വ്യക്തമായ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയും കർമോത്സുകരായ സാരഥികൾ ...


തുടരുക...

ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി

വനിതാ ഘടകം

അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് PCWF വനിതാഘടകം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. 2014 ഡിസംബറിൽ പൊന്നാനി...


തുടരുക...

വനിതാ ഘടകം

യൂത്ത് വിങ്

യുവത്വത്തെ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പൊന്നാനി കൾച്ചർ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷന് ...


തുടരുക...

യൂത്ത് വിങ്

ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്വദേശത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വേരുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ...


തുടരുക...

ഗൾഫ് കമ്മിറ്റികൾ

സ്ത്രീധനരഹിത വിവാഹവും ബോധവൽക്കരണവും

വിവാഹകമ്പോളത്തിലെ മാലിന്യധനമായ സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് PCWF കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സ്ത്രീധനമെന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യമനസ്സുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാനും അടിസ്ഥാനപരമായി വിമലീകരിക്കാനും സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനിണങ്ങാത്ത പെണ്ണിനെ പണത്തിന്റെ ബലത്തിൽ വെച്ചുകെട്ടുന്നത്, പെണ്ണിന് രക്ഷയല്ല ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഭവിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഭാവി ജീവിതത്തിലെ മനപ്പൊരുത്തത്തിന് ധാർമിക ബോധവും ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമായ പെരുമാറ്റവും സൗഹൃദസമീപനത്തിലധിഷ്ടിതമായ സഹാനുഭൂതിയുമാണ് പ്രതിവിധിയും പരിഹാരവുമെന്ന് യുവസമൂഹം മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞു

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സംസ്കാരമുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയാണ്. സ്വഭാവം, കല, ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, വസ് ത്രധാരണം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ....

തൊഴിലന്വേഷകരെ തൊഴിൽ ധാതാക്കളാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ PCWF ന്റെ കീഴിൽ അംഗീകരിച്ച സ്വാശ്രയ തൊഴിൽ സംരംഭം കുറഞ്ഞ കാലംകൊണ്ട് ഏറെ ....

സമ്പൂർണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ആരോഗ്യം. ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ആരോഗ്യത്തോടെയും,

കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് കുടുംബം. സുസജ്ജവും ആരോഗ്യപൂർണ്ണവുമായ കുടുംബങ്ങളാണ്...

ധനം ദൈവീക അനുഗ്രഹമാണ്, അത് വിവേകത്തോടെയും നീതിനിഷ്ഠയോടും കൂടി മാത്രമേ വിനിയോഗിക്കാവൂ. പണം കൂടു ന്നതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടുന്നു.

ജനങ്ങളിൽ കായിക ക്ഷമത വർദ്ദിപ്പിക്കുന്നതിനും, പ്രോത്സാഹിപിപ്പിക്കുന്നതിനും ചലഞ്ചേഴ്സ് ട്രോഫി എന്ന പേരിൽ പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാ വർഷവും...

ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സംസ്കാരം പകർന്നുനൽകുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. കാട്ടാളന്മാരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി മാറ്റിയെടുക്കുക ...

ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സംസ്കാരം പകർന്നുനൽകുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. കാട്ടാളന്മാരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ...

പൊന്നോത്സവ്

കലയുടെ ഈറ്റില്ലമായ പൊന്നാനിയുടെ കലാകാരന്മാരെയും മറ്റു കഴിവുറ്റ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നാടിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൾച്ചറൽ വിഭാഗം വര്ഷം തോറും നടത്തി വരാറുള്ള കലാ മാമാങ്കമാണ് പൊന്നോത്സവ്

നാടിന്റെ നന്മയിൽ നിങ്ങളും
പങ്കാളിയാവുക

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൈകൾ കോർക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ വഴി അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

Contact Us
+91 75588 33350

പാനൂസ

പാനൂസ

പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന പാനൂസ എന്ന ഗ്രന്ഥം വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 42 ഒാളം സാഹിത്യ കാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ...

PCWF വാർത്തകൾ

പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഖത്തർ കമ്മിറ്റി ഗ്ലോബൽ ആരോഗ്യ സമിതിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഓൺലൈനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച "ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം" ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി. ഫാദർ ഡേവിഡ് ചിറമേൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നർമം കലർന്ന സ്വതസിദ്ധ ശൈലിയിൽ ശ്രോതാക്കളുടെ മനം കവർന്ന അദ്ദേഹം ആഴമേറിയ വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡോ: സൗമ്യ സരിൻ നയിച്ച ചോദ്യോത്തര സെഷൻ എല്ലാ നിലക്കും നിലവാരം പുലർത്തിയതായിരുന്നു. സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർക്ക്, പെട്ടെന്നു തന്നെ പൂർണമായും തൃപ്തി വരുന്ന തരത്തിൽ ചടുലമായ മറുപടികളുമായി ഡോ: സൗമ്യ മികവ് പുലര്‍ത്തി. കോവിഡ് സംബന്ധിച്ചു ഒട്ടനവധി സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒരു പരിധിവരെ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. PCWF ഗ്ലോബൽ ആരോഗ്യ സമിതി ചെയർമാൻ കെ പി അബ്ദുൽ റസാഖ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഖത്തർ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡണ്ട് ആബിദ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ ടി കെ അബൂബക്കർ മുഖ്യാഥിതിയായിരുന്നു. രാജൻ തലക്കാട്ട്, ലത്തീഫ് കളക്കര, മുനീറ ടി തുടങ്ങിയവർ ആശംസ നേർന്നു. യൂത്ത് വിംഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷഹീർ ഈശ്വരമംഗലം, ലത്തീഫ് കടവനാട് (യു.എ.ഇ ) ജാസിർ പള്ളിപ്പടി (സഊദി) അഷ്റഫ് യു (കൂവൈത്ത്), അബ്ദുറഹ്മാൻ പി.ടി (ബഹറൈൻ) തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരുടെ ഗാനോപഹാരത്തോടെ ചടങ്ങിന് സമാപ്തിയായി.

തുടരുക...

പൊന്നാനി: അധഃസ്ഥിത പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൻറ ഉന്നമനത്തിന്നായി ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച് കേരളത്തിലുടനീളം വിശാലമായ സൗഹൃദം നിലനിറുത്തി പോന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അഡ്വ: ഫസലുറഹ്മാൻ, അദ്ദഹത്തിൻറ വിയോഗം പൊന്നാനിക്ക് മാത്രമല്ല കേരളീയ പൊതു സമൂഹത്തിന് മൊത്തവും തീരാ നഷ്ടമാണന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് രാമഭദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച അഡ്വ: ഫസലുറഹ്മാൻ അനുശോചന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊന്നാനി ആസ്ഥാനമായി പുതിയൊരു ജില്ല എന്ന ആവശ്യവുമായി പി സി ഡബ്ളിയു എഫ് രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ കൺവീനറായിരുന്ന ഫസൽ ,സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയായി നിലയുറപ്പിച്ച പോരാളിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറ വേർപാട് സംഘടനയ്ക്കും കനത്ത നഷ്ടമാണെന്ന് പ്രസിഡണ്ട് സി എസ് പൊന്നാനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചന്തപ്പടി പി സി ഡബ്ളിയു എഫ് ആസ്ഥാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച അനുശോചന യോഗത്തിൽ പി സി ഡബ്ലിയു എഫ് ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ തലക്കാട്ട് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ അഡ്വ: പ്രഹ്ലാദൻ, ദളിത് യുവജന സംഘടന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുധീഷ് പയ്യനാട്,മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡണ്ട് വേലായുധൻ വെന്നിയൂര്, പി കോയക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ, മാമദ് ജിദ്ദ (സഊദി) ഷാജി ഹനീഫ് (യു.എ.ഇ) സഹീര്‍മേഘ (പ്രസിഡണ്ട് യൂത്ത് വിംഗ് ) അസ്മാബി (ഉപാദ്ധ്യക്ഷ വനിതാ കമ്മിറ്റി) ഡോ: അസ്ഹർ, അഡ്വ: തജ്മൽ, മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് തളിപ്പറമ്പ്, തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പി സി ഡബ്ളിയു എഫ് ജനസേവന വിഭാഗം ചെയർമാൻ സി വി മുഹമ്മദ് നവാസ്, കൺവീനർ ടി വി സുബൈർ, സ്വാശ്രയ കമ്പനി ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ അശ്റഫ് നൈതല്ലൂർ, മസ്ഹർ എടപ്പാൾ, ആർ വി മുത്തു, ഷഹീർ ഈശ്വര മംഗലം, അബ്ദുൽ അസീസ് പി എ (യു.എ.ഇ) അൻവർ സാദിഖ് (സഊദി) കെ ടി എഫ് മലപ്പുറം ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പാണ്ടിക്കാട്,വളാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് വേലായുധൻ, അഡ്വ: സുജീർഖാൻ, വിശാൽ, അശ്വിൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

തുടരുക...

പൊന്നാനി: സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'സ്വാശ്രയ പൊന്നാനി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി' യുടെ കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പൊന്മാക്സ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിനുളള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നും,സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുളള പൊന്നാനി താലൂക്ക് നിവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ബിസിനസ്സിലും കെട്ടിടത്തിലും ഭൂമിയിലും അവകാശം ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി സാമൂഹ്യ സംരംഭകത്വം എന്ന നിലയ്ക്ക് ജില്ലയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ടാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പൊന്നാനി നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ പള്ളപ്രത്ത് പതിനയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ വിശാലമായ പാർക്കിങ്ങ് സൗകര്യത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യാപാര സമുഛയത്തോട് ചേർന്ന് PCWF ന് ആസ്ഥാന മന്ദിരവും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം 18 %വരെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാർക്കും യോജിച്ച നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ലാഭ വിഹിതം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ സംരംഭത്തിൽ 10000 രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഷെയറുകൾ നൽകുന്നു..!! നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കുകയും ലാഭത്തിന്റെ 20 ശതമാനം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ സംരംഭം വിജയകരമാക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും സ്വാശ്രയ പൊന്നാനി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ചെയർമാൻ ഡോ: അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി എസ് പൊന്നാനി, ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ അശ്റഫ് നൈതല്ലൂർ തുടങ്ങിയവർ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. -പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് സ്വാശ്രയ പൊന്നാനി ലിമിറ്റഡ്

തുടരുക...
കൂടുതൽ വായിക്കുക